اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی کشتی فرنگی شد

اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی کشتی فرنگی شد
پس از جلسه اعضای شورای فنی و رسول خادم رییس فدراسیون کشتی علی اشکانی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی انتخاب شد.

اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی کشتی فرنگی شد

پس از جلسه اعضای شورای فنی و رسول خادم رییس فدراسیون کشتی علی اشکانی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی انتخاب شد.
اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی کشتی فرنگی شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author