اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی شد

اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی شد
پس از جلسه اعضای شورای فنی و رسول خادم رییس فدراسیون کشتی علی اشکانی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی انتخاب شد.

اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی شد

پس از جلسه اعضای شورای فنی و رسول خادم رییس فدراسیون کشتی علی اشکانی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی انتخاب شد.
اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author