اشتباه‌های تاثیرگذار داوری در هفته هفتم؛/ گزارش کامل برنامه نود

اشتباه‌های تاثیرگذار داوری در هفته هفتم؛/ گزارش کامل برنامه نود
عادل فردوسی‌پور در برنامه نود هفته دوم مهرماه بخش ویژه‌ای برای افتخارآفرینی فوتسالیست‌های ایران در جام جهانی اختصاص داد و نظر مخاطبان را در مورد بهترین گل دو ماه اخیر گرفت.

اشتباه‌های تاثیرگذار داوری در هفته هفتم؛/ گزارش کامل برنامه نود

عادل فردوسی‌پور در برنامه نود هفته دوم مهرماه بخش ویژه‌ای برای افتخارآفرینی فوتسالیست‌های ایران در جام جهانی اختصاص داد و نظر مخاطبان را در مورد بهترین گل دو ماه اخیر گرفت.
اشتباه‌های تاثیرگذار داوری در هفته هفتم؛/ گزارش کامل برنامه نود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author