اسکرتل: از آلمان نمی ترسیم

اسکرتل: از آلمان نمی ترسیم
مارتین اسکرتل، کاپیتان اسلواکی، معتقدند تیمش در بازی مقابل آلمان از شانس برابری با حریف برخوردار است.

اسکرتل: از آلمان نمی ترسیم

مارتین اسکرتل، کاپیتان اسلواکی، معتقدند تیمش در بازی مقابل آلمان از شانس برابری با حریف برخوردار است.
اسکرتل: از آلمان نمی ترسیم

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author