اسنودن افشاگر نبوده!

اسنودن افشاگر نبوده!
کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه گزارشی را درباره «ادوارد اسنودن» پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر کرد که بر اساس آن اعلام شده اسنودن افشاگر نبوده است.
۰۹:۳۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


اسنودن افشاگر نبوده!

کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه گزارشی را درباره «ادوارد اسنودن» پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر کرد که بر اساس آن اعلام شده اسنودن افشاگر نبوده است.
۰۹:۳۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


اسنودن افشاگر نبوده!

label, , , , , , , , , ,

About the author