استونز: براوو شروع خوبی در سیتی داشته

استونز: براوو شروع خوبی در سیتی داشته
جان استونز، مدافع منچسترسیتی معتقد است که کلودیو براوو شروع بسیار خوبی در لیگ برتر داشته است.

استونز: براوو شروع خوبی در سیتی داشته

جان استونز، مدافع منچسترسیتی معتقد است که کلودیو براوو شروع بسیار خوبی در لیگ برتر داشته است.
استونز: براوو شروع خوبی در سیتی داشته

label, , , , , , , , , , , ,

About the author