استقلال در اردوی بعدی هم یک ملی‌پوش دارد؟/وریا بازی ساحل‌عاج را هم از دست داد

استقلال در اردوی بعدی هم یک ملی‌پوش دارد؟/وریا بازی ساحل‌عاج را هم از دست داد
وریا غفوری خیلی بد موقع مصدوم شده‌است.

استقلال در اردوی بعدی هم یک ملی‌پوش دارد؟/وریا بازی ساحل‌عاج را هم از دست داد

وریا غفوری خیلی بد موقع مصدوم شده‌است.
استقلال در اردوی بعدی هم یک ملی‌پوش دارد؟/وریا بازی ساحل‌عاج را هم از دست داد

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author