استقلال با دو گل از ذوب آهن پیش افتاد/علی قربانی زننده گل دوم آبی ها

استقلال با دو گل از ذوب آهن پیش افتاد/علی قربانی زننده گل دوم آبی ها
امید ابراهیمی اولین گل فصل خود را برای آبی ها به ثمر رساند.

استقلال با دو گل از ذوب آهن پیش افتاد/علی قربانی زننده گل دوم آبی ها

امید ابراهیمی اولین گل فصل خود را برای آبی ها به ثمر رساند.
استقلال با دو گل از ذوب آهن پیش افتاد/علی قربانی زننده گل دوم آبی ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author