استقلالی‌ها پای پرسپولیس را وسط کشیدند

استقلالی‌ها پای پرسپولیس را وسط کشیدند
آبی ها به شدت با ماجرای کسر قراردادها مخالف هستند.

استقلالی‌ها پای پرسپولیس را وسط کشیدند

آبی ها به شدت با ماجرای کسر قراردادها مخالف هستند.
استقلالی‌ها پای پرسپولیس را وسط کشیدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author