استقبال‌ متفاوت اماراتی‌ها از بازی‌های‌ ملی(عکس)

استقبال‌ متفاوت اماراتی‌ها از بازی‌های‌ ملی(عکس)
عملکرد درخشان ملی پوشان اماراتی باعث شده تا هواداران فوتبال در این کشور استقبالی متفاوت از دیدارهای این تیم داشته باشند.

استقبال‌ متفاوت اماراتی‌ها از بازی‌های‌ ملی(عکس)

عملکرد درخشان ملی پوشان اماراتی باعث شده تا هواداران فوتبال در این کشور استقبالی متفاوت از دیدارهای این تیم داشته باشند.
استقبال‌ متفاوت اماراتی‌ها از بازی‌های‌ ملی(عکس)

تلگرام نارنجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author