استثنایی مثل روبرتو؛ از یادرفتن دنی آلوس(عکس)

استثنایی مثل روبرتو؛ از یادرفتن دنی آلوس(عکس)
درخشش سرجی روبرتو در سمت راست دفاعی بارسلونا باعث شده تا حالا کمتر کسی جدایی دنی آلوس و غیبت او را احساس کند.

استثنایی مثل روبرتو؛ از یادرفتن دنی آلوس(عکس)

درخشش سرجی روبرتو در سمت راست دفاعی بارسلونا باعث شده تا حالا کمتر کسی جدایی دنی آلوس و غیبت او را احساس کند.
استثنایی مثل روبرتو؛ از یادرفتن دنی آلوس(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author