اسامی حاضران در اردوی نهایی تیم ملی مشخص شد/ 8 بازیکن خط خوردند

اسامی حاضران در اردوی نهایی تیم ملی مشخص شد/ 8 بازیکن خط خوردند
تسنیم نوشت: فهرست بازیکنانی که در اردوی نهایی تیم ملی برای دیدار با قطر و چین باقی ماندند، مشخص شد.

اسامی حاضران در اردوی نهایی تیم ملی مشخص شد/ 8 بازیکن خط خوردند

تسنیم نوشت: فهرست بازیکنانی که در اردوی نهایی تیم ملی برای دیدار با قطر و چین باقی ماندند، مشخص شد.
اسامی حاضران در اردوی نهایی تیم ملی مشخص شد/ 8 بازیکن خط خوردند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author