از ویلی تا لبانوف/ 21 ملی‌پوش خارجی تاریخ پرسپولیس

از ویلی تا لبانوف/ 21 ملی‌پوش خارجی تاریخ پرسپولیس
دروازه بان ازبکستانی پرسپولیس دیروز در بازی ازبکستان وبحرین از دروازه تیم ملی ازبکستان دفاع کرد تا یکی از ملی پوشان موفق پرسپولیس باشد.

از ویلی تا لبانوف/ 21 ملی‌پوش خارجی تاریخ پرسپولیس

دروازه بان ازبکستانی پرسپولیس دیروز در بازی ازبکستان وبحرین از دروازه تیم ملی ازبکستان دفاع کرد تا یکی از ملی پوشان موفق پرسپولیس باشد.
از ویلی تا لبانوف/ 21 ملی‌پوش خارجی تاریخ پرسپولیس

اسکای نیوز

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author