از بازگشت به فولاد تا حضور در لیگ ستارگان/ تمام شایعات در مورد بختیار رحمانی

از بازگشت به فولاد تا حضور در لیگ ستارگان/ تمام شایعات در مورد بختیار رحمانی
ظاهرا نیمکت نشینی بختیار رحمانی در لیگ برتر بیش از این که به ضرر این بازیکن تمام شود، شایعات را پیرامون او زیاد کرده است.

از بازگشت به فولاد تا حضور در لیگ ستارگان/ تمام شایعات در مورد بختیار رحمانی

ظاهرا نیمکت نشینی بختیار رحمانی در لیگ برتر بیش از این که به ضرر این بازیکن تمام شود، شایعات را پیرامون او زیاد کرده است.
از بازگشت به فولاد تا حضور در لیگ ستارگان/ تمام شایعات در مورد بختیار رحمانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author