از آزادی تا قم و اهواز؛/ هفت؛ عدد مقدس استقلالی‌های لیگ!

از آزادی تا قم و اهواز؛/ هفت؛ عدد مقدس استقلالی‌های لیگ!
استقلالی‌های فعلی و سابق فوتبال ایران در هفتمین هفته لیگ برتر موفق به پیروزی و طلسم‌شکنی شدند.

از آزادی تا قم و اهواز؛/ هفت؛ عدد مقدس استقلالی‌های لیگ!

استقلالی‌های فعلی و سابق فوتبال ایران در هفتمین هفته لیگ برتر موفق به پیروزی و طلسم‌شکنی شدند.
از آزادی تا قم و اهواز؛/ هفت؛ عدد مقدس استقلالی‌های لیگ!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author