ازبکستان، حریفی سرسخت برای ایران

ازبکستان، حریفی سرسخت برای ایران
تیم ملی فوتبال ایران کمتر از دو هفته دیگر باید سومین دیدار خود را در رقابتهای انتخابی جام جهانی پشت سر بگذارد؛ دیداری که به لحاظ اهمیت می تواند شرایط متفاوتتری نسبت به دو بازی ابتدایی تیم ایران داشته باشد.

ازبکستان، حریفی سرسخت برای ایران

تیم ملی فوتبال ایران کمتر از دو هفته دیگر باید سومین دیدار خود را در رقابتهای انتخابی جام جهانی پشت سر بگذارد؛ دیداری که به لحاظ اهمیت می تواند شرایط متفاوتتری نسبت به دو بازی ابتدایی تیم ایران داشته باشد.
ازبکستان، حریفی سرسخت برای ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author