ارزیابی بازیکنان پرسپولیس مقابل سپاهان را ببینید

ارزیابی بازیکنان پرسپولیس مقابل سپاهان را ببینید
ورزش سه نوشت:پرسپولیس بعد از هفته ها در یک دیدار جذاب و دیدنی موفق شد سپاهان را در اصفهان با سه گل شکست دهد تا بار دیگر چهره مدعی به خود گیرد.

ارزیابی بازیکنان پرسپولیس مقابل سپاهان را ببینید

ورزش سه نوشت:پرسپولیس بعد از هفته ها در یک دیدار جذاب و دیدنی موفق شد سپاهان را در اصفهان با سه گل شکست دهد تا بار دیگر چهره مدعی به خود گیرد.
ارزیابی بازیکنان پرسپولیس مقابل سپاهان را ببینید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author