اردوهای تیم ملی خارج از فیفا دی نیست/ ساکت: لیگ تعطیل نشده است

اردوهای تیم ملی خارج از فیفا دی نیست/ ساکت: لیگ تعطیل نشده است
رییس سازمان تیم‌های‌ ‌ملی فوتبال از برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال در ارمنستان در روز دوشنبه یا سه شنبه خبر داد.

اردوهای تیم ملی خارج از فیفا دی نیست/ ساکت: لیگ تعطیل نشده است

رییس سازمان تیم‌های‌ ‌ملی فوتبال از برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال در ارمنستان در روز دوشنبه یا سه شنبه خبر داد.
اردوهای تیم ملی خارج از فیفا دی نیست/ ساکت: لیگ تعطیل نشده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author