ادعای یک ایرانی؛ ژاپن قطعا المپیکی است

ادعای یک ایرانی؛ ژاپن قطعا المپیکی است
احمد مساجدی مربی ایرانی تیم ملی والیبال ژاپن می گوید ما 100 درصد امیدوار هستیم که راهی المپیک شویم و تمام هدف ما این است جزو 4 تیم برتر قرار بگیریم.

ادعای یک ایرانی؛ ژاپن قطعا المپیکی است

احمد مساجدی مربی ایرانی تیم ملی والیبال ژاپن می گوید ما 100 درصد امیدوار هستیم که راهی المپیک شویم و تمام هدف ما این است جزو 4 تیم برتر قرار بگیریم.
ادعای یک ایرانی؛ ژاپن قطعا المپیکی است

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author