ادعای نشریه معتبر گاردین/ لیورپول به دنبال سردار آزمون در زمستان

ادعای نشریه معتبر گاردین/ لیورپول به دنبال سردار آزمون در زمستان
نشریه گاردین مدعی است باشگاه لیورپول برای رفع نگرانی های یورگن کلوپ مبنی از دست دادن سادیو مانه و دنی انیس، شرایط جذب سردار آزمون در ماه ژانویه را زیر نظر گرفته است. 

ادعای نشریه معتبر گاردین/ لیورپول به دنبال سردار آزمون در زمستان

نشریه گاردین مدعی است باشگاه لیورپول برای رفع نگرانی های یورگن کلوپ مبنی از دست دادن سادیو مانه و دنی انیس، شرایط جذب سردار آزمون در ماه ژانویه را زیر نظر گرفته است. 
ادعای نشریه معتبر گاردین/ لیورپول به دنبال سردار آزمون در زمستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author