اداره کل ورزش و جوانان استان تهران/ ملوان مدارک لازم را ارائه نکرد، نفت تهرانی ماند

اداره کل ورزش و جوانان استان تهران/ ملوان مدارک لازم را ارائه نکرد، نفت تهرانی ماند
با توجه به جلسه کمیته سه نفره واگذاری باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت تهران و پیگیری کمیسیون ماده 5 اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، این باشگاه در تهران ماندنی شد.

اداره کل ورزش و جوانان استان تهران/ ملوان مدارک لازم را ارائه نکرد، نفت تهرانی ماند

با توجه به جلسه کمیته سه نفره واگذاری باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت تهران و پیگیری کمیسیون ماده 5 اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، این باشگاه در تهران ماندنی شد.
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران/ ملوان مدارک لازم را ارائه نکرد، نفت تهرانی ماند

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author