اخراج سرمربی انگلیس به جرم دلالی/عمر مربیگری سام آلاردایس فقط 67 روز!

اخراج سرمربی انگلیس به جرم دلالی/عمر مربیگری سام آلاردایس فقط 67 روز!
روزنامه‌نگاری تحقیقی دیلی تلگراف سبب شد انگلیسی‌ها بعد 67 روز مربی‌ان را برکنار کنند.

اخراج سرمربی انگلیس به جرم دلالی/عمر مربیگری سام آلاردایس فقط 67 روز!

روزنامه‌نگاری تحقیقی دیلی تلگراف سبب شد انگلیسی‌ها بعد 67 روز مربی‌ان را برکنار کنند.
اخراج سرمربی انگلیس به جرم دلالی/عمر مربیگری سام آلاردایس فقط 67 روز!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author