اختتامیه پارالیمپیک تحت تاثیر درگذشت گلبارنژاد

اختتامیه پارالیمپیک تحت تاثیر درگذشت گلبارنژاد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره بازی های پارالیمپیک برزیل درحالی برگزار شد که ماراکانا در غم از دست دادن بهمن گلبارنژاد, ملی پوش دوچرخه سواری کشورمان یک دقیقه سکوت کرد.

اختتامیه پارالیمپیک تحت تاثیر درگذشت گلبارنژاد

مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره بازی های پارالیمپیک برزیل درحالی برگزار شد که ماراکانا در غم از دست دادن بهمن گلبارنژاد, ملی پوش دوچرخه سواری کشورمان یک دقیقه سکوت کرد.
اختتامیه پارالیمپیک تحت تاثیر درگذشت گلبارنژاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author