اخبار کوتاه از حریف پرسپولیس در جام حذفی

اخبار کوتاه از حریف پرسپولیس در جام حذفی
تیم قشقایی شیراز حریف پرسپولیس در جام حذفی است و دیدار این دو تیم از ساعت 15 روز جمعه برگزار می شود.

اخبار کوتاه از حریف پرسپولیس در جام حذفی

تیم قشقایی شیراز حریف پرسپولیس در جام حذفی است و دیدار این دو تیم از ساعت 15 روز جمعه برگزار می شود.
اخبار کوتاه از حریف پرسپولیس در جام حذفی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author