اخبار مشروح ۹، ۷ تیر ۹۵

اخبار مشروح ۹، ۷ تیر ۹۵
انفجار در لبنان، شب قدر، مراسم شهدای هفتم تیر، هیئت دولت، رئیس ثبت اسناد، توافق ترکیه و رژیم صهیونیستی برای روابط، درگیری در کالیفرنیا و ساخت قلم هوشمند با قابلیت بازسازی رنگ ها
۱۱:۰۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


اخبار مشروح ۹، ۷ تیر ۹۵

انفجار در لبنان، شب قدر، مراسم شهدای هفتم تیر، هیئت دولت، رئیس ثبت اسناد، توافق ترکیه و رژیم صهیونیستی برای روابط، درگیری در کالیفرنیا و ساخت قلم هوشمند با قابلیت بازسازی رنگ ها
۱۱:۰۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


اخبار مشروح ۹، ۷ تیر ۹۵

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author