احترام کی‌روش به هوادار کوچک (گزارش‌تصویری)

تمرین امروز تیم ملی تحت الشعاع حضور یک هوادار کوچک بود.

استخدام

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , ,

About the author