اتهام فرار از مالیات، این بار برای یکی دیگر از فوق ستاره‌های بارسلونا

اتهام فرار از مالیات، این بار برای یکی دیگر از فوق ستاره‌های بارسلونا
نیمار متهم به پنهان کاری مالیاتی شده و به همین دلیل دادستان اسپانیا درخواست دو سال حبس برای او کرده است.

اتهام فرار از مالیات، این بار برای یکی دیگر از فوق ستاره‌های بارسلونا

نیمار متهم به پنهان کاری مالیاتی شده و به همین دلیل دادستان اسپانیا درخواست دو سال حبس برای او کرده است.
اتهام فرار از مالیات، این بار برای یکی دیگر از فوق ستاره‌های بارسلونا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author