اتفاقی عجیب درباره گزارشگران صدا و سیما

اتفاقی عجیب درباره گزارشگران صدا و سیما
جواد خیابانی در کمتر از 8 ساعت باید دو بازی را گزارش کند.

اتفاقی عجیب درباره گزارشگران صدا و سیما

جواد خیابانی در کمتر از 8 ساعت باید دو بازی را گزارش کند.
اتفاقی عجیب درباره گزارشگران صدا و سیما

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author