ابراهیمی: مصدوم نیستم

ابراهیمی: مصدوم نیستم
امید ابراهیمی، هافبک ملی پوش استقلال اخباری که مبنی بر مصدومیتش منتشر شده را رد کرد.

ابراهیمی: مصدوم نیستم

امید ابراهیمی، هافبک ملی پوش استقلال اخباری که مبنی بر مصدومیتش منتشر شده را رد کرد.
ابراهیمی: مصدوم نیستم

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , ,

About the author