آکادمی کیا سوم شد/ باز ستاره برای کیا بود

آکادمی کیا سوم شد/ باز ستاره برای کیا بود
تیم فوتبال آکادمی کیا با انجام ده بازی و کسب هفده امتیاز به مقام سوم ازمیرکاپ ٢٠١٦ رسید و فردین بحری از این تیم نیز بهترین بازیکن مسابقات شد.

آکادمی کیا سوم شد/ باز ستاره برای کیا بود

تیم فوتبال آکادمی کیا با انجام ده بازی و کسب هفده امتیاز به مقام سوم ازمیرکاپ ٢٠١٦ رسید و فردین بحری از این تیم نیز بهترین بازیکن مسابقات شد.
آکادمی کیا سوم شد/ باز ستاره برای کیا بود

دانلود موزیک

خرید غذا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author