آنچلوتی: رفتن لواندوفسکی به PSG غیرممکن است

آنچلوتی: رفتن لواندوفسکی به PSG غیرممکن است
کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ، به باشگاه پاری سن ژرمن هشدار داد که به دنبال خرید روبرت لواندوفسکی، مهاجم گلزن باواریایی ها، نباشند.

آنچلوتی: رفتن لواندوفسکی به PSG غیرممکن است

کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ، به باشگاه پاری سن ژرمن هشدار داد که به دنبال خرید روبرت لواندوفسکی، مهاجم گلزن باواریایی ها، نباشند.
آنچلوتی: رفتن لواندوفسکی به PSG غیرممکن است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author