آنچلوتی: آلمان تیم بهتری از ایتالیا دارد

آنچلوتی: آلمان تیم بهتری از ایتالیا دارد
سرمربی ایتالیایی بایرن در بازی فردای تیم ملی کشورش مقابل آلمان یک تیم را کاملا برتر می‌داند.

آنچلوتی: آلمان تیم بهتری از ایتالیا دارد

سرمربی ایتالیایی بایرن در بازی فردای تیم ملی کشورش مقابل آلمان یک تیم را کاملا برتر می‌داند.
آنچلوتی: آلمان تیم بهتری از ایتالیا دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author