آنها هنوز مجوز کمیته ماده 5 را ندارند/ قنبرزاده: اولویت واگذاری نفت به ملوان است

آنها هنوز مجوز کمیته ماده 5 را ندارند/ قنبرزاده: اولویت واگذاری نفت به ملوان است
مدیر عامل فصل گذشته نفت تهران اعلام کرد که فردا مالک جدید این باشگاه مشخص می شود.

آنها هنوز مجوز کمیته ماده 5 را ندارند/ قنبرزاده: اولویت واگذاری نفت به ملوان است

مدیر عامل فصل گذشته نفت تهران اعلام کرد که فردا مالک جدید این باشگاه مشخص می شود.
آنها هنوز مجوز کمیته ماده 5 را ندارند/ قنبرزاده: اولویت واگذاری نفت به ملوان است

کتابخانه فرهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author