آنالیز بازی ایران به قلم هاشمی مقدم

آنالیز بازی ایران به قلم هاشمی مقدم
امیر هاشمی مقدم، بازیکن اسبق تیم ملی و استقلال بعد از دیدار ایران – عمان این بازی را تحلیل کرده است.

آنالیز بازی ایران به قلم هاشمی مقدم

امیر هاشمی مقدم، بازیکن اسبق تیم ملی و استقلال بعد از دیدار ایران – عمان این بازی را تحلیل کرده است.
آنالیز بازی ایران به قلم هاشمی مقدم

مد روز

قرآن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author