آمریکا مقابل فوتبال ساحلی ایران 6 تایی شد

آمریکا مقابل فوتبال ساحلی ایران 6 تایی شد
شاگردان محمدحسین میرشمسی در تیم ملی فوتبال ساحلی در اولین دیدار خود در جام بین قاره‌ای به برد خوبی رسیدند.

آمریکا مقابل فوتبال ساحلی ایران 6 تایی شد

شاگردان محمدحسین میرشمسی در تیم ملی فوتبال ساحلی در اولین دیدار خود در جام بین قاره‌ای به برد خوبی رسیدند.
آمریکا مقابل فوتبال ساحلی ایران 6 تایی شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author