آمریکا در مقابل آرای مردم انگلیس تغییر موضع داد

آمریکا در مقابل آرای مردم انگلیس تغییر موضع داد
جک لو وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا چالش ناخوشایند دیگر برای اقتصاد جهانی است.
۲۰:۰۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


آمریکا در مقابل آرای مردم انگلیس تغییر موضع داد

جک لو وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا چالش ناخوشایند دیگر برای اقتصاد جهانی است.
۲۰:۰۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


آمریکا در مقابل آرای مردم انگلیس تغییر موضع داد

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author