آماده رویارویی با استقلال می شویم؛/ عباسی: فرهاد کاظمی استعفا داده بود

آماده رویارویی با استقلال می شویم؛/ عباسی: فرهاد کاظمی استعفا داده بود
علی عباسی پسر مالک سیاه‌جامگان می‌گوید که با صحبت هایی که انجام شده فرهاد کاظمی به زودی به تمرینات این تیم بازخواهد گشت.

آماده رویارویی با استقلال می شویم؛/ عباسی: فرهاد کاظمی استعفا داده بود

علی عباسی پسر مالک سیاه‌جامگان می‌گوید که با صحبت هایی که انجام شده فرهاد کاظمی به زودی به تمرینات این تیم بازخواهد گشت.
آماده رویارویی با استقلال می شویم؛/ عباسی: فرهاد کاظمی استعفا داده بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author