آماده باش به انصاریفرد و گوچی

آماده باش به انصاریفرد و گوچی
با توجه به محرومیت سردار آزمون از دیدار برابر سوریه، انصاریفرد و گوچی این فرصت را خواهند داشت تا در راس خط حمله تیم ملی قرار گیرند.

آماده باش به انصاریفرد و گوچی

با توجه به محرومیت سردار آزمون از دیدار برابر سوریه، انصاریفرد و گوچی این فرصت را خواهند داشت تا در راس خط حمله تیم ملی قرار گیرند.
آماده باش به انصاریفرد و گوچی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author