آل اسحاق: با هیچ کس لابی نمی کنیم/ ملوان پول بیشتر بدهد، نفت را می‌خرد

آل اسحاق: با هیچ کس لابی نمی کنیم/ ملوان پول بیشتر بدهد، نفت را می‌خرد
عضو کمیته واگذاری باشگاه نفت تهران اعلام کرد خرید امتیاز باشگاه توسط ملوان منعی ندارد.

آل اسحاق: با هیچ کس لابی نمی کنیم/ ملوان پول بیشتر بدهد، نفت را می‌خرد

عضو کمیته واگذاری باشگاه نفت تهران اعلام کرد خرید امتیاز باشگاه توسط ملوان منعی ندارد.
آل اسحاق: با هیچ کس لابی نمی کنیم/ ملوان پول بیشتر بدهد، نفت را می‌خرد

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author