آلگری: پیروزی در خانه پالرمو آسان نیست

آلگری: پیروزی در خانه پالرمو آسان نیست
مکس آلگری، سرمربی یوونتوس، پس از پیروزی 1-0 تیمش مقابل پالرمو، از نمایش شاگردانش در این دیدار دفاع کرد.

آلگری: پیروزی در خانه پالرمو آسان نیست

مکس آلگری، سرمربی یوونتوس، پس از پیروزی 1-0 تیمش مقابل پالرمو، از نمایش شاگردانش در این دیدار دفاع کرد.
آلگری: پیروزی در خانه پالرمو آسان نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author