آلمان، گران ترین تیم یورو 2016 (عکس)‏

آلمان، گران ترین تیم یورو 2016 (عکس)‏
تیم ملی آلمان با قیمتی نزدیک به 421.4 میلیون پوند، به عنوان گران تیم رقابت های یورو معرفی شد و ‏تیم های اسپانیا، بلژیک و انگلیس در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.‏

آلمان، گران ترین تیم یورو 2016 (عکس)‏

تیم ملی آلمان با قیمتی نزدیک به 421.4 میلیون پوند، به عنوان گران تیم رقابت های یورو معرفی شد و ‏تیم های اسپانیا، بلژیک و انگلیس در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.‏
آلمان، گران ترین تیم یورو 2016 (عکس)‏

label, , , , , , , , , , , ,

About the author