آقای تاج، به هواداران پرسپولیس امید واهی ندهید

آقای تاج، به هواداران پرسپولیس امید واهی ندهید
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به ماجرایی وارد شده که اصلا جزو حیطه وظایف او نیست.

آقای تاج، به هواداران پرسپولیس امید واهی ندهید

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به ماجرایی وارد شده که اصلا جزو حیطه وظایف او نیست.
آقای تاج، به هواداران پرسپولیس امید واهی ندهید

خرید vpn لینوکس

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author