آغاز عملیات بازسازی چمن ورزشگاه آزادی

آغاز عملیات بازسازی چمن ورزشگاه آزادی
با پایان رقابت های پانزدهمین دوره لیگ برتر، عملیات بازسازی زمین چمن ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

آغاز عملیات بازسازی چمن ورزشگاه آزادی

با پایان رقابت های پانزدهمین دوره لیگ برتر، عملیات بازسازی زمین چمن ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
آغاز عملیات بازسازی چمن ورزشگاه آزادی

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author