آغاز سال تحصیلی؛ سوم مهر با حضور رئیس جمهور

آغاز سال تحصیلی؛ سوم مهر با حضور رئیس جمهور
وزیر آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی ۹۶-۹۵، از شنبه سوم مهر با حضور رئیس جمهور آغاز می شود.
۰۹:۴۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


آغاز سال تحصیلی؛ سوم مهر با حضور رئیس جمهور

وزیر آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی ۹۶-۹۵، از شنبه سوم مهر با حضور رئیس جمهور آغاز می شود.
۰۹:۴۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


آغاز سال تحصیلی؛ سوم مهر با حضور رئیس جمهور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author