آغاز جنگ علنی سازمان لیگ با سرخابی ها/ تابلوی های اسپانسر استقلال از آزادی جمع شد

آغاز جنگ علنی سازمان لیگ با سرخابی ها/ تابلوی های اسپانسر استقلال از آزادی جمع شد
در حالی که حدود یک ساعت تا آغاز بازی استقلال برابر ذوب آهن در هفته ششم لیگ برتر باقی مانده است، تابلوهای  تبلیغاتی اسپانسر استقلال از استادیوم آزادی جمع شده است.

آغاز جنگ علنی سازمان لیگ با سرخابی ها/ تابلوی های اسپانسر استقلال از آزادی جمع شد

در حالی که حدود یک ساعت تا آغاز بازی استقلال برابر ذوب آهن در هفته ششم لیگ برتر باقی مانده است، تابلوهای  تبلیغاتی اسپانسر استقلال از استادیوم آزادی جمع شده است.
آغاز جنگ علنی سازمان لیگ با سرخابی ها/ تابلوی های اسپانسر استقلال از آزادی جمع شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author