آغاز جلسه هیات مدیره استقلال/ همه در انتظار ابقای افشارزاده

آغاز جلسه هیات مدیره استقلال/ همه در انتظار ابقای افشارزاده
جلسه مهم هیات مدیره استقلال از ساعت 15 در وزارت ورزش و با حضور محمود گودرزی آغاز شده است.

آغاز جلسه هیات مدیره استقلال/ همه در انتظار ابقای افشارزاده

جلسه مهم هیات مدیره استقلال از ساعت 15 در وزارت ورزش و با حضور محمود گودرزی آغاز شده است.
آغاز جلسه هیات مدیره استقلال/ همه در انتظار ابقای افشارزاده

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author