آغاز تمرینات بهداد سلیمی برای حضور در المپیک

آغاز تمرینات بهداد سلیمی برای حضور در المپیک
قویترین مرد جهان پس از پشت سر گذاشتن یک عمل جراحی و فیزیوتراپی های لازم تمریناتش را برای حضور در المپیک آغاز کرد.

آغاز تمرینات بهداد سلیمی برای حضور در المپیک

قویترین مرد جهان پس از پشت سر گذاشتن یک عمل جراحی و فیزیوتراپی های لازم تمریناتش را برای حضور در المپیک آغاز کرد.
آغاز تمرینات بهداد سلیمی برای حضور در المپیک

سایت استخدامی

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author