آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از هفته آینده

آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از هفته آینده
مرحله شانزدهم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در المپیک 2016 ریو از 13 تیر در خانه کشتی تهران آغاز می شود.

آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از هفته آینده

مرحله شانزدهم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در المپیک 2016 ریو از 13 تیر در خانه کشتی تهران آغاز می شود.
آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از هفته آینده

اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author