آزمون و شکستن طلسم ۴۰۵ دقیقه‌ای

آزمون و شکستن طلسم ۴۰۵ دقیقه‌ای
گل سردار آزمون برابر اتلتیکو مادرید رکورد ۴۰۵ دقیقه ای بسته نگه داشتن دروازه این تیم را شکست.

آزمون و شکستن طلسم ۴۰۵ دقیقه‌ای

گل سردار آزمون برابر اتلتیکو مادرید رکورد ۴۰۵ دقیقه ای بسته نگه داشتن دروازه این تیم را شکست.
آزمون و شکستن طلسم ۴۰۵ دقیقه‌ای

label, , , , , , , , , , , ,

About the author