آزار جنسی نمایندگان زن در پارلمان رژیم صهیونیستی

آزار جنسی نمایندگان زن در پارلمان رژیم صهیونیستی
روزنامه صهیونیستسی ها آرتس به استناد تحقیقات انجام شده فاش کرد اکثر نمایندگان زن پارلمان رژیم صهیونیستی آزار جنسی دیده اند.
۰۷:۴۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


آزار جنسی نمایندگان زن در پارلمان رژیم صهیونیستی

روزنامه صهیونیستسی ها آرتس به استناد تحقیقات انجام شده فاش کرد اکثر نمایندگان زن پارلمان رژیم صهیونیستی آزار جنسی دیده اند.
۰۷:۴۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


آزار جنسی نمایندگان زن در پارلمان رژیم صهیونیستی

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author